За нас

За нас

Симпозион е визба на внимателно одбрано знаење. Произлегува од пресекот на долгогодишното искуство и експертиза на соработниците во одредени професионални области, како и од ентузијазмот и посветеноста на темелна и инвентивна испорака на интелектуални услуги. Симпозион е, пред сè, посветен на обезбедување исклучително квалитетна едукација и консалтинг во специфични професонални области, изработка на идејни решенија за проектни предизвици, поврзување на субјекти со различни профили заради ефективно и квалитетно соочување со предизвиците, како и понуда на низа висококвалитетни интелектуални услуги.