Обуки

Ефикасност и ефективност во планирањето на ЈН, мониторинг и известување за реализацијата на планот за ЈН

Планирањето претставува клуч за успешно насочување на активностите и изнаоѓање можности за порационално користење на ресурсите за остварување ефикасно и ефективно работење на субјектите од јавниот сектор. Тоа е главна функција на менаџментот од која произлегуваат сите други функции и поради тоа менаџментот е одговорен за воспоставување систем на планирање, со кој ќе се обезбеди […]

Aрхива

Остварена дводневна обука за почетниците во јавните набавки

На 27 и 28 ноември, Симпозион спроведе специјализирана дводневна интерактивна обука за почетниците во јавните набавки под насловот: „Сите чекори во спроведувањето постапка за доделување договор за јавна набавка, користење е-средства и правна заштита во јавните набавки“. Обуката беше одржана во хотелот „City Park“ – Скопје и водена од експерти со долгогодишно искуство сите аспекти на […]

Книги

Канцелариско и архивско работење

Со посебно задоволство Ве информираме дека книгата „Канцелариско и архивско работење“ на доц. д-р Ацо Ангеловски е излезена од печат и достапна за набавување. Книгата ги покрива сите практични нужности, важни процедури и законски обврски поврзани со уредувањето и водењето на архивскиот и документарниот материјал, ползувајќи се со професионалното и академското знаење на авторот, како […]