Основи на канцелариското и архивското работење

Едукација

Целта на обуката е да се збогати искуството и професионалноста во работењето во оваа област, кои се условени од доследното почитување на правната регулатива, како од страна на имателите, така и од архивите – процес регулиран со Законот за архивскиот материјал (ЗАМ), како и од техниките во канцелариското и архивското работење: од приемот на документите до предавањето на архивскиот материјал на надлежниот архив.

На обуката, учесниците ќе имат ексклузивна можност да ја обезбедат книгата „Канцелариско и архивско работење“ од д-р Ацо Ангеловски, во издание на СИМПОЗИОН, со попуст од 10%, односно по цена од 2.061,00 денари + 5% ДДВ. Книгата има за цел да го олесни работењето во оваа област, притоа изобилувајќи со примери од праксата.

Со подобрена содржина базирана на фидбекот од учесниците на веќе успешно спроведената обука на истата тема, Ве покануваме на квалитетнa и кориснa професионална обука.