Влог во стручната едукација: примената на рамковните спогодби наспроти класичните договори

Обуката „Рамковни спогодби vs класични договори: зошто, кога и како се применуваат (низ практични примери и размена на искуства)“ се вброи како уште еден успешен едукативен проект во портфолиото на Симпозион, сочинето од низа настани во областа на професионалната едукација и консалтинг. На овој настан, кој по трет пат беше реализиран на 29 ноември, беше разјаснет поимот […]

Прочитај повеќе

Јавните набавки во пракса согласно одредбите од ЗЈН

Во периодот што претстои, се отвораат многу прашања поврзани со правилната примена на одредбите од новиот закон во практика: како да се реализираат набавките под и над задолжителните вредносни прагови за примена на ЗЈН, кои се измените во видовите постапки за доделување на договори за ЈН, како да се дефинираат критериумите за способност и критериумите […]

Прочитај повеќе

Новините во ЗЈН визави класичните институти на договорното право

Следната обука во организација на Симпозион ќе се фокусира на спецификата на договорот за јавни набавки како посебен вид управно-правен договор во македонското право. Интерактивната буката под наслов „Новините во законот за јавни набавки визави класичните институти на договорното право“ ќе се одржи на 18 април во „Best Western Hotel Turist“ – Скопје.  Со ангажманот на најстручните во областа како обучувачи/ментори, ќе направиме […]

Прочитај повеќе