Успешна едукација во пролетниот квартал: стручна надградба во областа на ЈН (Атина)

Минатата недела, од 16 до 18 мај, Симпозион оствари уште една во низата успешни задгранични обуки и работилници. Оваа пролет, Атина истручната доквалификација во областа на јавните набавки се вбројаа во нашата едукативна програма, како централен едукативен настан во вториот квартал. Под насловот „Примена на новиот закон за јавни набавки“, во четири работни сесии беа разработени неколку множества од важни […]

Прочитај повеќе

Продуктивнa дискусија за примената на новиот ЗЈН во пракса

Во текот на вчерашниот ден, 24 април, во исполнета сала во хотелот „City Park“ во Скопје, заинтересирани колешки и колеги-практичари од областа на јавните набавки ја проследија целодневната обука со наслов „Јавните набавки во пракса согласно одредбите на ЗЈН“. Атмосферата беше максимално партиципативна и се разви жива дискусија под компетентното водство на искусниот долгогодишен обучувач […]

Прочитај повеќе

Новините во јавните набавки – успешно претставени пред голем број слушатели

Сите новини во законската регулатива мора да ги пресретнуваме со сериозна подготвеност – во интерес на законитоста на работењето, но и во интерес на целокупната ефикасност и ефективност на нашите институции или фирми. Реализираната интерактивна обука „Новините во правилата и политиките за јавни набавки и спецификите на набавката на електрична енергија“ на 6 март ги пренесе […]

Прочитај повеќе

2018 – година на раст и нови успеси за Симпозион

Во годината што изминува, заедно со вас, Симпозион оствари значаен исчекор во областа на професионалната едукација и поврзаните интелектуални услуги. Преку континуирана соработка со експерти, преку сериозно следење на Вашиот фидбек и заемен дијалог, резултатите годинава ги надминаа нашите почетни цели. Остваривме 25 отворени интерактивни семинари и обуки, на кои се разработија содржини од повеќе […]

Прочитај повеќе

Обуката за новините во jавните набавки поттикна активна дискусија

Полека но сигурно во Симпозион ја заокружуваме календарската година со уште една успешно реализирана обука од областа на јавните набавки. Во пресрет на претстојниот Закон за јавни набавки, кој ќе внесе одредени промени во постојниот начин на работење, нашите учесници имаа можност да се информираат за новините од прва рака. Обуката со наслов „Новини во правилата […]

Прочитај повеќе

Наспроти рутината: исклучително успешна работилница од областа на ЈН

Рутината на секојдневните обврски во секоја професионална дејност знае да натежне во одреден момент, правејќи го соочувањето со работните предизвици монотоно и напорно. Затоа, при креирањето програма за надоградба на професионалните знаења и вештини, сметаме дека подеднакво важно е квалитетните работни содржини повремено да се комбинираат и со можност за промена на секојдневната средина и […]

Прочитај повеќе

Нова тематска работилница успешно реализирана

Rаботилница на тема „Дисциплинска постапка за административни службеници и најчести пропусти на првостепените органи при водење на постапката“ помина во пријатна работна атмосфера во средата, 31 ноември. Работилницата беше водена од експерти во областа, со долгогодишно искуство во управувањето со човечки ресурси во државните органи, како и во примената на правата од работен однос на […]

Прочитај повеќе

Едукацијата во областа на канцелариското и архивското работење продолжува со успешно развивање

Кога станува збор за предизвиците на канцелариското и архивското работење, обуките организирани од Симпозион, а водени од еден од најголемите експерти во оваа област во Македонија, проф. д-р Ацо Ангеловски, стануваат вистински препознатливи. На 10 октомври 2018 год. во Скопје, по петти пат успешно реализиравме обука од областа на архивсктиката, овојпат на тема „Најчести грешки и […]

Прочитај повеќе

Септември затворен со уште три успешни обуки

Септември помина со уште три успешни работилници организирани од Симпозион:  Во рамките на дводневната работилница „Видови вработувања во јавниот сектор, со посебен осврт на вработувањата на административни службеници, унапредување и стручно усовршување на административните службеници“, при обработка на темата вработување во јавниот сектор, беа презентирани законските решенија и практичната примена на видовите вработувања (на неопределено и определено време, […]

Прочитај повеќе

Започна новата едукативна сезона на Симпозион

Со темата „Подобрување на енергетската ефикасност кај јавните објекти“ започна новата едукативна сезона на Симпозион. Работилницата, која беше одржана на 6 септември во хотелот „Романтик“ (Велес), беше битен исчекор за мрежата на знаења и контакти од областа на енергетската ефикасност, проблематика чија значајност забрзано се зголемува и станува неодминлива во функционирањето и деловното планирање на јавните објекти. […]

Прочитај повеќе