Обуки

Две есенски работилници во Истанбул (ноември 2023): Управување со човечки ресурси во јавниот сектор | Попис на средства, побарувања и обврски

Во средината на претстојната есен ни претстојат две тридневни работилници што подробно ќе разработат две теми на кои Симпозион им посветува постојано внимание – управувањето со човечките ресурси и пописот на средства, побарувања и обврски. Нашиот тим се погрижи да ги одбере најрелевантните експерти, најдобрите локации за сместување и посета, на најдобар начин да го […]

Aрхива

Ретроспектива: Симпозион со три извонредни мајски работилници во Будимпешта

Со задоволство гледаме назад на мај, кој беше месец на три исклучително успешни работилници, реализирани под раководство на експерти од три области во кои Симпозион специјализира – јавни набавки, финансиско работење и човечки ресурси. Трите едукативни настани беа спроведени во рамките на тридневна програма во Будимпешта, со што успеавме да обединиме висококвалитетна, внимателно разработена работна […]

Книги

Практичен водич низ јавните набавки

Со задоволство Ви го претставуваме најновиот труд од областа на јавните набавки – „Практичен водич низ јавните набавки“, во авторство на Рита Глигоријевска, Марија Јованоска, Александар Аргировски и Горан Давидовски. Донесувањето на актуелниот Закон за јавните набавки овозможи осовременување на нашиот систем на јавни набавки. Временскиот период што измина од отпочнувањето на примената на Законот […]