Семинар во Стар Дојран за постапките за јавни набавки: операционализирање и интегрирање на барања, критериуми, услови и стандарди

Поаѓајќи од неодминливата потреба да се воспостави баланс помеѓу ефективноста и флексибилноста на постапките за јавни набавки, од една страна, и нивната транспарентност и критериумска поставеност која ги отвора вратите за повеќе учесници, од друга страна, ја согледуваме важноста од едукација во оваа област. Постигнувањето на овој баланс претставува предизвик за лицата кои се занимаваат […]

Прочитај повеќе

Семинар во Дојран: Клучни аспекти на финансиското управување и контрола и внатрешна ревизија кај субјектите од јавниот сектор

Лоцирајќи ја клучната важност на системот на јавната внатрешна финансиска контрола, Симпозион организира дводневен семинар на тема Клучни аспекти на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија кај субјектите од јавниот сектор. Овој систем – кој го опфаќа финансиското управување и контрола, внатрешната ревизија и нивната хармонизација – претставува значен сегмент за непречено функционирање на […]

Прочитај повеќе

Новини од Симпозион во областа на јавните набавки

Во насока на поголема ефективност и сигурност во спроведувањето на постапките за ЈН, Симпозион овој пат ви нуди поинаква интерактивна обука-работилница за практична примена на одредбите од ЗЈН, односно, наместо класична обука со однапред подготвена, детална агенда, Ви даваме можност за Ваше директно учество во подготовка на истата. Оттука, Ве покануваме заедно со пријавниот лист да […]

Прочитај повеќе

Нови интерактивни обуки во септември

Со задоволство ви најавуваме уште две интерактивни обуки кои претстојат во септември: 13 септември 2019 г. во хотелот „City Park“, Скопје СЕРТИФИКАЦИЈАТА СО ISO 50001 ГИ ОСЛОБОДУВА ГОЛЕМИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОБВРСКАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА – Интерактивна обука – Законот за енергетска ефикасност кој се очекува да стапи на сила оваа есен предвидува значајни реформи. Со […]

Прочитај повеќе

Семинар во Загреб: Одговори на актуелните прашања и најчестите дилеми на договорните органи и економските оператори во спроведувањето на постапките за ЈН и управување со договорите

Ни претставува задоволство да Ве поканиме на семинарот на тема „Одговори на актуелни прашања и најчести дилеми на договорните органи и економските оператори во спроведувањето на постапките за ЈН и управување со договорите“. Тридневниот семинар, кој ќе се реализира од 26–28 септември во Загреб, претставува продолжение на воспоставената практика за размена на знаења, вештини и […]

Прочитај повеќе

Се подготвува новата едукативна сезона

Веќе посветено работиме за во септември да ве пресретнеме со квалитетна едукативна програма што ќе ги задоволи вашите професионални интереси и ќе ги пресретни вашите потреби и предизвици на работното место. Меѓу едукативните настани што во Симпозион ги подготвуваме за претстојната сезона, најавуваме и задгранична обука во областа на јавните набавки, која од 26 до […]

Прочитај повеќе

Решавање конкретни дилеми при спроведувањето на постапките за јавни набавки согласно одредбите од новиот ЗЈН

Согласно новиот Закон за јавни набавки, подигнат е вредносниот праг за задолжителна примена на ЗЈН при доделување договори за јавни набавки од страна на договорните органи. Ваквиот пристап ја наметнува дилемата и отвора прашања за начинот на задоволување на потребите од набавки под овие вредносни прагови, особено во однос на видот и вредноста на поединечните набавки, кои кумулативно достигнуваат […]

Прочитај повеќе

Економски најповолната понуда како критериум за избор во јавните набавки

Воведувањето на критериумот економски најповолна понуда (ЕНП) е една од најбитните реформи донесени со новиот Закон за јавни набавки. Со ова, на договорните органи им е дадена можност да одлучат дали изборот на најповолна понуда ќе го направат само врз основа на понудената цена, со пристапот на најдобар однос помеѓу цената и квалитетот, или со […]

Прочитај повеќе

Јавните набавки во пракса согласно одредбите од ЗЈН

Во периодот што претстои, се отвораат многу прашања поврзани со правилната примена на одредбите од новиот закон во практика: како да се реализираат набавките под и над задолжителните вредносни прагови за примена на ЗЈН, кои се измените во видовите постапки за доделување на договори за ЈН, како да се дефинираат критериумите за способност и критериумите […]

Прочитај повеќе

Новините во ЗЈН визави класичните институти на договорното право

Следната обука во организација на Симпозион ќе се фокусира на спецификата на договорот за јавни набавки како посебен вид управно-правен договор во македонското право. Интерактивната буката под наслов „Новините во законот за јавни набавки визави класичните институти на договорното право“ ќе се одржи на 18 април во „Best Western Hotel Turist“ – Скопје.  Со ангажманот на најстручните во областа како обучувачи/ментори, ќе направиме […]

Прочитај повеќе